top of page

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

Ehitusjärgset kontrollmõõdistust ehk teostusmõõdistust sooritatakse enamasti ehitamise lõppedes ning mõõdistamise käigus kujutatakse ehitamise jooksul tehtud muudatusi. 

Ehitusjärgne teostusjoonis sisaldab:

  • ehitamisekäigus tehtud muudatusi;

  • säilinud ehituseelset maapealset situatsiooni;

  • maa-aluseid tehnovõrke.

Ehitusjärgsel teostusjoonisel on lisaks toodud välja ehitatud hoonete kõrgused ning nurgapunktide koordinaadid.

Geodeedi poolt allkirjastatud ehitusjärgset kontrollmõõdistust on vaja ehitise kasutusloa taotlemisel.

Teostatud kontrollmõõdistused vastavad Majandus- ja taristuministeeriumi 14. märtsil 2016 vastu võetud määrusele nr 34.

bottom of page