top of page

Geodeetiline alusplaan

Geodeetilist alusplaani ehk topo-geodeetilist uuringut sooritatakse planeeringu või ehitusprojekti koostamiseks. Uuringu käigus mõõdistatakse ja kantakse plaanile mõõtealas asuv ajakohane maapealne situatsioon (teed, hooned, haljastus jne) ning ka maa-alused tehnovõrgud. 

Geodeetilist alusplaani on vaja, et teha kindlaks olemasolev olukord kindlal maa-alal enne ehitusprojekti koostamist.

Teostatud topo-geodeetilised uuringud ning geoalused vastavad Majandus- ja taristuministeeriumi 14. märtsil 2016 vastu võetud määrusele nr 34.

bottom of page