top of page

Hoonete mõõdistustööd

Hoonete mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus saadakse olemasolevast hoonest täpsed andmed.

Hoone mõõdistamiseks kasutame laserskännerit või tahhümeetrit. Nende andmete alusel koostame 2D formaadis plaanid, vaated ja lõiked. Valminud plaane kasutavad arhitektid, haldurid või omanikud näiteks hoone rekonstrueerimis- või restaureerimisprojekti alusmaterjaliks, hoonete registrisse kandmiseks või lihtsalt selleks, et teada oma hoonete ja ruumide mahte. Lisaks 2D plaanidele saame pakkuda väljundina ka punktipilve või hoone 3D mudelit.

Sooritatud mõõdistustööd vastavad Majandus- ja taristuministeeriumi 14. märtsil 2016 vastu võetud määrusele nr 34.

bottom of page