top of page

Teostusmõõdistus

Teostusmõõdistus on objekti ehitamise ajal ja vahetult valmimise järel tehniliste andmete tuvastamine ning dokumenteerimine. Teostusjoonisel kujutatakse teostusmõõdistatud rajatist koos vajalike taustaobjektidega.

Teostusmõõdistuste hulka kuuluvad:

  • vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus;

  • sadeveekanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus;

  • sidetrasside teostusmõõdistus;

  • elektritrasside teostusmõõdistus;

  • soojatrasside teostusmõõdistus;

  • gaasitrasside teostusmõõdistus;

  • vundamendi teostusmõõdistus;

  • teede ja katendite teostusmõõdistus.

Sooritatud teostusmõõdistused vastavad Majandus- ja taristuministeeriumi 14. märtsil 2016 vastu võetud määrusele nr 34.

bottom of page